Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad  je bil ustanovljen v šolskem letu 2008/09. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje člani s strani staršev in trije predstavniki šole. Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev za dejavnosti in potrebe, ki niso financirane iz javnih sredstev, so pa v programu vzgojno-izobraževalnega dela šole. Namen sklada je pomagati šibkejšim učencem pri financiranju dejavnosti, ki jih organizira šola/vrtec, in sicer tiste dejavnosti, ki niso  sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, udeležba na tekmovanjih, gledališke predstave, sodelovanje v projektih…), za nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki) ipd.

Sredstva se uporabljajo strogo namensko.

O delu šolskega sklada vas bomo obveščali preko šolske spletne strani in na roditeljskih sestankih. Starši lahko prostovoljno prispevate v šolski sklad. Finančna sredstva šolskega sklada se zbirajo na podračunu šole, odprtem pri UJP Nova Gorica, številka: 01284-6030672107. Ob enotnem računu Šolskega sklada se odpreta 2 sklica, in sicer za šolo sklic 6001, za vrtec sklic 6101.

VLOGA ZA DODDELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Dostopnost