Skoči na glavno vsebino

Skrb za zdravje

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v Vrtcu Dornberk in Prvačina.

“Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi (Zakon o nalezljivih boleznih)”

V VRTEC SODI LE ZDRAV OTROK

Strokovni delavec lahko odkloni sprejem otroka v vrtec, če ob njegovem prihodu ugotovi znake obolenja.

V primeru omejenega otrokovega gibanja, npr.: mavec, preveze oči, itd. se starši o otrokovi prisotnosti v oddelku predhodno dogovorijo s strokovnima delavkama.

Več si lahko preberete na spodnjih povezavah:


VLOGA VRTCA

Kadar otrok v vrtcu nenadoma zboli oziroma obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen pokličemo starše in izvedemo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, glede na bolezenske znake. Na oglasno desko izobesimo obvestilo o pojavu nalezljive bolezni.

VLOGA STARŠEV

Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcu. Z upoštevanjem priporočil glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni v vrtec pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje bolezni v vrtcu.

Pred ponovno vključitvijo otroka v vrtec po preboleli bolezniv vrtec upoštevajte priporočila zdravnika (zdravniško potrdilo), otrokovo splošno kondicijo, počutje, da se normalno prehranjuje, spi ali igra.

Upoštevajte vključitev otroka v vrtec 48 ur od zadnjega bruhanja, driske ali vročine. V vrtec sodi le zdrav otrok!

Dostopnost