Skoči na glavno vsebino

Program in poslovanje vrtca

Vrtca poslujeta ob delavnikih. Odpreta se ob 6.30. Vrtec Prvačina posluje do 16.00, vrtec Dornberk pa do 16.30. 

V predprazničnih dneh in med počitnicami ugotavljamo zmanjšane potrebe po varstvu. Ko je prijavljenih več kot 5 otrok iz obeh enot vrtca, organiziramo varstvo v eni enoti. V primeru, da je prijavljenih manj kot 5 otrok, vrtec ne posluje. Za nujne primere se za varstvo dogovorimo s Centralnim vrtcem v Novi Gorici. Starši svojo potrebo po varstvu javite vzgojiteljici.

Med poletnimi počitnicami bo predvidoma  večino časa obratoval vrtec v Prvačini.

Ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih je vrtec zaprt.

Starši lahko vključijo svojega otroka v enega izmed naslednjih programov:

  • GLEDE NA ČAS IZVAJANJA

Dnevni program – traja največ devet ur in ga otroci lahko koristijo med 6.30 in 16. uro. Otrokom nudimo vzgojne dejavnosti, postrežemo z jutranjo malico, kosilom in popoldansko malico. V popoldanskem času se poleg počitka organizirajo tudi umirjene dejavnosti pod vodstvom pomočnic vzgojiteljic.

Poldnevni program – traja od štiri do šest ur in poteka dopoldne. Program vsebuje vzgojne dejavnosti in hrano v celoti.

Starši, ki ste vpisali otroka v poldnevni program, imate možnost zaprositi za poldnevni program brez kosila. Pri ceni se odbije strošek kosila. Program vsebuje vzgojne dejavnosti in jutranjo malico.

  • GLEDE NA STAROST

Programi so organizirani in namenjeni otrokom od prvega do šestega leta starosti, zato v vrtcu oblikujemo:

  • oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci v starosti od 1 do 3 let.
  • oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.

Otroci so razporejeni v starostno homogene, starostno heterogene ali kombinirane oddelke, v katere so vključeni otroci obeh starostnih skupin. Oddelke oblikujemo na začetku šolskega leta skladno s predpisi o oblikovanju oddelkov.

Dostopnost